Chỉ ra những thiên tai ảnh hưởng đến cuộc sống con người:

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về một số thiên tai

Chỉ ra những thiên tai ảnh hưởng đến cuộc sống con người:

Bài làm:

Những thiên tai ảnh hưởnh đến cuộc sống con người là bão, lũ lụt, sạt lở, động đất, hạn hán,..

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021