Với những nội dung đánh giá dưới đây hãy xác định mức độ phù hợp nhất.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá

1. Những thuận lợi khó khăn khi em thực hiện chủ đề

2. Với những nội dung đánh giá dưới đây hãy xác định mức độ phù hợp nhất.

Bài làm:

1. Những thuận lợi khó khăn khi em thực hiện chủ đề là: Em cảm thấy mình nên trân trọng nghề của bố mẹ hơn. Dù là bất cứ ngành nghề gì cũng là làm đẹp cho cuộc đời. Tôn trọng và kính mến những con người làm nghề chân chính.

2. Rất đúng: 1.2.5. 6

Đúng: 3, 4

Chưa đúng:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021