[Chân trời sáng tạo] Giải hoạt động trải nghiệm 6 chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu trang 6 sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về một số thiên tai

Chỉ ra những thiên tai ảnh hưởng đến cuộc sống con người:

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu

1. Tìm hiểu 1 số nguyên nhân dân đến biến đổi 1 số khí hậu.

2. Chia sẻ những hiểu biết của em về hậu quả của biến đổi khí hậu

3. Chỉ ra tác động của biến đổi khí hậu đến với sức khoẻ con người.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 3: Tự bảo vệ khi có bão

1. Hãy cùng người thân tự làm những việc sau để tự bảo vệ mình khi có bão.

2. Nhân diện dấu hiệu có bão và thực hiện tự bảo vệ bản thân khi có bão.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 4: Tự bảo vệ trước lũ lụt

1. Hãy cùng người thân thực hiện những việc làm sau để tự bảo vệ trước lũ lụt.

2. Khi xảy ra lũ lụt em hãy thực hiện những việc sau:

3. Thực hiện một số việc sau để ứng phó với lũ lụt

  • Không đến khu vực gần bở sông, suối gần nơi sạt lở
  • Sử dụng màn khi ngủ để tránh côn trùng, muỗi đốt
  • Không dùng lương thực đã bị ngấm nước lũ lụt
  • Vệ sinh môi trường, khủ trùng nước sinh hoạt trước khi sử dụng.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 5: Tự bảo vệ khi sạt lở đất

1. Nhận diện dấu hiệu và tự bảo vệ trước nguy cơ sạt lở

Kể những dấu hiệu nguy cơ sạt lở mà em biết.

Thực hiện những việc làm sau để bảo vệ trước nguy cơ sạt lở.

2. Khi sảy ra sạt lở đất em hãy thực hiện những việc làm sau:

3. Thực hiện một số việc để ứng phó sau sạt lở đất.

  • Tránh xa khu vực sạt lở vì nền đất chưa ổn định.
  • Không được vào bất kì ngôi nhà nào nếu chưa có người lớn kiểm tra.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 5: Tự bảo vệ khi sạt lở đất

1. Nhận diện dấu hiệu và tự bảo vệ trước nguy cơ sạt lở

Kể những dấu hiệu nguy cơ sạt lở mà em biết.

Thực hiện những việc làm sau để bảo vệ trước nguy cơ sạt lở.

2. Khi sảy ra sạt lở đất em hãy thực hiện những việc làm sau:

3. Thực hiện một số việc để ứng phó sau sạt lở đất.

  • Tránh xa khu vực sạt lở vì nền đất chưa ổn định.
  • Không được vào bất kì ngôi nhà nào nếu chưa có người lớn kiểm tra.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 6: Phòng trống dịch bệnh sau thiên tai

1. Chia sẻ hiểu biết của em về các dịch bệnh thường xuyên xảy ra sau thiên tai.

2. Tuyên truyền về cách phòng trống dịch bệnh sau thiên tai.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 7: Thực hiện những việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu

1. Để giảm thiểu biến đổi khí hậu hãy tích cực thực hiện những việc làm sau;

2. Em và người thân trong gia đình còn thực hiện những biện pháp nào khác để giảm thiểu biến đổi, phòng tránh thiên tai?

3. Vận dựng người thân và bạn bè thường xuyên thực hiện những việc làm để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 8: Làm tờ rơi

1. Em hãy thiết kế tờ rơi tuyên truyền cho người thân và bạn bè về phòng tránh thiên tai, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Lên ý tưởng, xác định nội dung, thực hiện sản phẩm.

2, Sử dụng tờ rơi để tuyên truyền vận động người thân.

=> Xem hướng dẫn giải

Nhiệm vụ 9: Tự đánh giá

1. Chia sẻ những thuận lời khó khăn khi thực hiện hoạt động trong chủ đề này.

2. Với nội dung đánh giá dưới đây hãy xác định một mức độ phù hợp nhất với em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021