Nhân diện và thể hiện thái độ tôn trong người lao động.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 4: Thể hiện thái độ tôn trong người lao động

1, Nhân diện và thể hiện thái độ tôn trong người lao động.

Dưới đây là những cách thể hiện sự tôn trọng giữa D và H. Em đã có những cách thể hiện như thế nào?

2. Thực hiện lời nói, những việc làm thể hiện sự tôn trọng.

Bài làm:

1. Em có những cách thể hiện: Bê nước, hoa quả cho những bác thợ xây. Ngày lễ tết tham gia tình nguyên tặng hoa cho cô lao công, người bán dong. Thể hiện thái độ lịch thiệp tôn trong với mỗi nghề.

2. Nói lời cảm ơn với những người những nghành nghề giúp ích cho con người. Giúp đỡ những người nghành nghề khác nhau khi mình có thể.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021