Hãy tìm thợ sửa chữa để xử lí những phát sinh trong gia đình em.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 2: Khám phá giá trị nghề

1. Hãy tìm thợ sửa chữa để xử lí những phát sinh trong gia đình em.

2. Chỉ ra gia trị của nghề đối với gia đình em.

Bài làm:

1. Ti vi bị hỏng- thợ sửa máy tính

Đường dây điện hỏng- thợ điện

Tường rào bị đổ- thợ xây

Đồ gỗ trong nhà bị mọt- thợ mộc

Vỡ đường ống nước- thợ sửa ống nước

Song sắt cửa sổ bị gỉ- Thợ thủ công

Tường bị bẩn và cũ kĩ- thợ sơn

Máy tính bị sự cố- thợ sửa máy tính

Nhà bị dột- thợ lợp mái

2. Gía trị của nghề đối với gia đình em trước tiên làm một nghề để kiếm sông. Hai là nghề theo sở thích, khả năng của mỗi người.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021