Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

  • 1 Đánh giá

2. Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai

a. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta
b. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi trồng nhiều rau xứ lạnh
c. Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta
d. Đồng bằng Nam Bộ có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo
đ. Đồng bằng duyên hải miền Trung là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất cả nước.
e. Ở đồng bằng duyên hải miền Trung nghề làm muối khá phát triển.

Bài làm:

Sa. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước ta
Đb. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi trồng nhiều rau xứ lạnh
Đc. Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta
Đd. Đồng bằng Nam Bộ có nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo
Sđ. Đồng bằng duyên hải miền Trung là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất cả nước.
Đe. Ở đồng bằng duyên hải miền Trung nghề làm muối khá phát triển.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN