Giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Tức nước vỡ bờ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Giá trị nội dung và nghệ thuật đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Bài làm:

Nội dung: Vạch trân bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội phong kiến đương thời khi đề ra những thứ thuế vô lí cho người dân nông dân vô tội. Đồng thời ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ nông dân, vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.

Nghệ thuật:

  • Tình huống truyện đặc sắc, có kịch tính cao.
  • Cách kể chuyện, miêu tả nhân vật chân thực, sinh động. Nghệ thuật tương phản làm nổi bật tính cách nhân vật
  • Ngòi bút hiện thực sinh động, ngôn ngữ đối thoại đặc sắc.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1