Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Chạy giặc

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Chạy giặc"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Chạy giặc phản ánh hiện thực đau thương của nhân dân Nam Bộ trong những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời nói lên nỗi đau và lòng căm hận của tác giả trước tội ác của giặc; mong ước có một bậc anh hùng ra tay dẹp loạn.
  • Bài thơ còn thể hiện tình cảm yêu nước tha thiết của nhà thơ. Đó là những giây phút đau thương trước cảnh nước mất nhà tan. Ông đã lên tiếng kêu gọi những người có trách nhiệm đứng lên đánh giặc cứu nước và thức tỉnh lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Các biện pháp tu từ: từ láy, phép đối
  • Hình ảnh thơ gợi hình, gợi cảm
  • Ngôn ngữ thơ tinh tế, giàu cảm xúc
  • 269 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 11 tập 1