Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Đồng chí

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Đồng chí"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ nói về tình đồng chí của những người lính cách mạng trong thời kì đầu của cuộc kháng chiên chông thực dân Pháp gian khổ, nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đó là tình đồng đội gắn bó thăm thiết của những người nông dân mặc áo lính, cùng chung lí tưởng chiên đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh cảm ấy đã tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp linh thần của người lính.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể thơ tự do linh hoạt
  • Các chi tiết, hình ảnh được sử dụng mang tính tiêu biểu, chân thực
  • Ngôn ngữ cô đọng, giản dị và giàu sức biểu cảm.
  • 780 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021