Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Những câu hát châm biếm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Những câu hát châm biếm "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Để lại bài học vô cùng ý nghĩa cho chúng ta đó chính là cần nghiêm khắc phê phán những con người xấu xa, những hiện tượng xã hội tiêu cực. Đó là vũ khí tinh thần sắc bén mà nhân dân ta đã sử dụng để mong muốn xoá bỏ những cái xấu, cái ác, mong muốn xây dựng một xã hội, những con người lành mạnh, lương thiện.
  • Thêm vào đó còn thể hiện tinh thần phê phán mang tính dân chủ của những con người thuộc tầng lớp bình dân.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Các hình thức ẩn dụ, tượng trưng, biện pháp nói ngược và phóng đại,.....
  • Biện pháp nghệ thuật nói ngược
  • Thể thơ lục bát,....
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021