Giải bài 29B: Làm gì để chăm sóc cây?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 29B: Làm gì để chăm sóc cây? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 105. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cả lớp hát một bài hát về quả?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào tranh và gợi ý, kể lại từng đoạn câu chuyện Những quả đào

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát tranh, hỏi và trả lời về từng việc làm được vẽ trong tranh (có dùng cụm từ Để làm gì?)

- Hỏi: .......................

- Trả lời: .........................

=> Xem hướng dẫn giải

3. Điền vào chỗ trống trong phiếu học tập

a. s hay x?

Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa ...ổ, em thấy lồng trống không. Chú ...áo nhỏ tinh nhanh đã sổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước ...ân. Bỗng mèo mướp ...ồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một cành ...oan rất cao.

b. in hay inh?

- To như cột đ...

- K... như bưng

- T... làng nghĩa xóm

- K... trên nhường dưới

- Ch... bỏ làm mười.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021