Giải bài Chính tả: Một mái nhà chung Tiếng Việt 3 trang 104

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Một mái nhà chung trang 104 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 104 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nhớ - viết:

Một mái nhà chung ( từ đầu đến Hoa giấy lợp hồng)

Câu 2: Trang 104 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Điền vào chỗ trống:

a) Tr hay ch?

Mèo con đi học ban …ưa

Nón nan không đội, …ời mưa ào ào

Hiên …e không …ịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”

b) Êt hay êch?

  • Ai ngày thường mắc lỗi

T… đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng t…

  • Thân dừa bạc ph… tháng năm

Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao.

=>

Hướng dẫn làm bài:

a) Tr hay ch?

Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”

b) Êt hay êch?

  • Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết

  • Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa- đàn lợn con nằm trên cao.


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021