Giải bài Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ Tiếng Việt 3 trang 33

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Kể chuyện Nhà bác học và bà cụ - trang 33 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài kể chuyện này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Phân vai, dựng lại câu chuyện Nhà bác học và bà cụ (các vai: người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn và bà cụ)

=> Hướng dẫn làm bài:

  • Người dẫn chuyện: đọc lời dẫn
  • Ê-đi-xơn: đọc lời thoại của Ê-đi-xơn
  • Bà cụ: đọc lời thoại của bà cụ

(Chú ý biểu cảm khuôn mặt để nhập vai nhân vật một cách sinh động)


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021