Giải bài Tập làm văn trang 12 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

  • 3 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập làm văn trang 12 sgk Tiếng Việt 3 tập 2 . Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập làm văn này đều được hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 12 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe và kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng,

Gợi ý:

a) Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì?

b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

=> Hướng dẫn làm bài:

Chuyện xảỵ ra ở thời nhà Trần. Vào một buổi sáng nọ, có một chàng trai làng Phù Ủng ngồi bên vệ đường mải mê đan sọt. Lúc ấy có đoàn quân của Trần Hưng Đạo đi ngang qua. Đoàn quân đông đúc, loa thét inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải miết đan sọt không hề hay biết gì cả. Quân lính tưởng chàng là một kẻ ngang bướng, muốn cản đường, bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai. Máu chảy ra lênh láng, chàng trai vẫn cắm cúi đan sọt, không ngẩng mặt lên. Lúc ấy, kiệu của Trần Hưng Đạo vừa tới. Như sực tỉnh, chàng vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

- Đùi bị đâm chảy máu thế mà ngươi không biết sao?

- Tôi đang mải nghĩ về mấy câu trong "Binh thư” nên không hay, xin Đại vương xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tiếp đến phép dùng binh, chàng trai đều trả lời trôi trảy. Ông cảm mến chặng trai thôn dã mà đưa về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão trở thành một vị tướng tài dưới trướng Trần Hưng Đạo và lập được nhiều công lao lớn.

Câu 2: Trang 12 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

=> Hướng dẫn làm bài:

b) Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

Vì khi đoàn quân đi qua, dù đã gào thét dẹp đường nhưng chàng trai vẫn ngồi im đan sọt bên vệ đường nên quân lính tưởng chàng là kẻ ương bướng bèn đâm giáo vào đùi chàng.

c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Vì Trần Hưng Đạo cảm mến sự thông minh hiểu biết binh thư và lòng dũng cảm, sự chú tâm vào công vệc của chàng.


  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021