Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 86 sbt Tiếng Việt 4 tập 2

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 86 sbt. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

I-Nhận xét

Câu 1: Trang 86 sbt Tiếng Việt 4 tập 2

So sánh cặp câu sau và cho biết tác dụng của phần in đậm:

a) l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

b) Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

Trả lời.

Sự khác nhau ở phần in đậm đó là: phần in đậm của câu b nêu nguyên nhân và thời gian xảy ra cho sự việc được nói tới ở chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 2: Trang 86 sbt Tiếng Việt 4 tập 2

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Cho biết mỗi bộ phận in đậm bổ sung cho câu ý nghĩa gì.

Phần in đậm

Câu hỏi

Bổ sung ý nghĩa gì?

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Trả lời.

Phần in đậm

Câu hỏi

Bổ sung ý nghĩa gì?

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Nhờ đâu l-ren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

Bổ sung cho câu nguyên nhân.

Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, l-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.

Khi nào I-ren trở thành nhà khoa học nổi tiếng

Bổ sung cho câu ý nghĩa thời gian.

II - Luyện tập

Câu 1: Trang 86 sbt Tiếng Việt 4 tập 2

Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong mỗi câu sau:

a) Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dạy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Trả lời.

a) Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dạy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Câu 2: Trang 86 sbt Tiếng Việt 4 tập 2.

Viết một đoạn văn ngắn (từ ba đến năm câu) kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ. Gạch dưới các bộ phận trạng ngữ.

Trả lời.

Mùa hè vừa qua, em được ba cho đi thăm vịnh Hạ Long. Đúng chín giờ, cả nhà em ra đến nơi. Em cùng chị gái cùng nhau đi bơi, cùng ba mẹ đi thuyền ngắm những hòn đảo nhỏ. Cảnh vật nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Đây quả thật là một chuyến du lịch thú vị!


  • 49 lượt xem