Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 2

Hướng dẫn giải toàn bộ bài trong vở bài tập (VBT) tiếng việt 4 tập 2 một cách chi tiết, dễ hiểu. Dưới đây là các bài giải được phân chuyên mục giống vở bài tập tiếng việt 4 tập 2. Điều này, giúp bạn đọc tra cứu 1 cách tiện lợi và nhanh chóng.

Tuần 19

Giải bài Chính tả

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn tả đồ vật

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: tài năng

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn tả đồ vật

Tuần 20

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: luyện tập về câu kể Ai làm gì?

Giải bài Tập làm văn: miêu tả đồ vật

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: sức khỏe

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Tuần 21

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: câu kể Ai thế nào?

Giải bài Tập làm văn: trả bài văn miêu tả đồ vật

Giải bài Luyện từ và câu: vị trong câu kể Ai thế nào?

Giải bài Tập làm văn: cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Tuần 22

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: cái đẹp

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của câu cối

Tuần 23

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của câu cối

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: cái đẹp

Giải bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 24

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?

Giải bài Tập làm văn: Xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

Giải bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Giải bài Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

Tuần 25

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Giải bài Tập làm văn: Xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 26

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập câu kể Ai là gì?

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

Tuần 27

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Câu khiến

Giải bài Tập làm văn: Miêu tả cây cối

Giải bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu cầu khiến

Giải bài Tập làm văn: Trả bài văn miêu tả cây cối

Tuần 28

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 1 trang 59

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 2 trang 59

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 3 trang 60

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 4 trang 61

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 5 trang 63

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 6 trang 64

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 7 trang 65

Giải bài Ôn tập giữa học kì II: Tiết 8 trang 65

Tuần 29

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch- Thám hiểm

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Giải bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu đề nghị

Giải bài Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 30

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch-Thám hiểm

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

Giải bài Luyện từ và câu: Câu cảm

Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 31

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập đoạn văn miêu tả con vật

Tuần 32

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

Tuần 33

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan-yêu đời

Giải bài Tập làm văn: Miêu tả con vật

Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 34

Giải bài Chính tả

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ lạc quan yêu đời

Giải bài Tập làm văn: Trả bài văn miêu tả con vật

Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ có sẵn

Tuần 35

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1 trang 110

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2 trang 112

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 3 trang 114

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4 trang 115

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 5 trang 116

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 6 trang 116

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 7 trang 117

Giải bài Ôn tập cuối học kì II: Tiết 8 trang 119

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4