Giải bài tập 1 trang 38 sách TBĐ địa lí 8

 • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

 • Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

Hãy giải thích vì sao:

 • Nước ta lại có nhiều sông suối nhỏ ngắn và dốc.
 • Sông ngòi nước ta chảy chủ yếu theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

Bài làm:

 • Nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước vì: Do nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có lượng mưa lớn đã làm cho quá trình cắt xe địa hình diễn ra mạnh nên nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
 • Nước ta lại có nhiều sông suối nhỏ và ngắn dốc vì:
  • Sông suối nhỏ và ngắn vì: Vì lãnh thổ nước ta hẹp ngang và nằm sát biển
  • Sông suối dốc vì địa hình nước ta có nhiều đồi núi (chiếm 3/4 diện tích). Đồi núi lại lấn ra sát biển nên dòng chảy của các sông khá dốc.
 • Sông ngòi nước ta chảy chủ yếu hai hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung vì: Hướng nghiêng Địa hình quyết định hướng chảy của sông. Mà nước ta có 2 dạng địa hình chính là tây bắc-Đông Nam và Hướng vòng cung.

 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021