Giải bài tập 3 trang 33 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 8

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:

Bài làm:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:

Đáp án:

  • Các khối núi lớn bị cắt, miền núi thực vật mất dễ bị đá ong hóa
  • Bê mặt các núi có rừng rậm, đất có phẫu diện dày và có nhiều mùn
  • Miền núi đá vôi thường có hang động ngầm, miền núi Bazan có đất đỏ
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021