Giải TBĐ địa 8 bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 33 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 38. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 38 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

  • Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

Hãy giải thích vì sao:

  • Nước ta lại có nhiều sông suối nhỏ ngắn và dốc.
  • Sông ngòi nước ta chảy chủ yếu theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối lớn đời sống và sản xuất ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 8

Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem