Giải bài tập 2 trang 48 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 48 - sách TBĐ địa lí 8

Nêu những thuận lợi và khó khăn về giao thông vận tải trong nội bộ miền với các miền khác ở nước ta?

Bài làm:

Thuận lợi:

  • Miền có thể phát triển được các loại đường giao thông
  • Có tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, tạo điều kiện miền giao lưu trao đổi buôn bán...
  • Bên cạnh giao lưu với các vùng miền trong nước, miền còn có thể giao lưu với các nước bạn Lào, Trung Quốc dễ dàng...

Khó khăn:

  • Địa hình hiểm trở, đi lại gặp nhiều khó khăn
  • Nhiều khu vực núi cao hệ thống giao thông chưa được tu sửa, nâng cấp....
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021