Giải bài tập 4 trang 37 sách TBĐ địa lí 8

 • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 37 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy nêu những thuận lợi, khó khăn của thời tiết và khí hậu ở nước ta?

Bài làm:

 • Thuận lợi của thời tiết và khí hậu nước ta:
  • Sinh vặt nhiệt đới phát triển quanh năm
  • Ngoài sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, còn có sản phẩm của ôn đới á nhiệt đới.
  • Tăng vụ, xen canh, đa canh thuận lợi
 • Khó khăn của thời tiết và khí hậu nước ta:
  • Sâu bệnh phát triển mạnh
  • Thiên tai thời tiết có hại nhiều: bão lũ, hạn hán, sương muối, xói mòn, xâm thực đất…

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021