Giải bài tập 1 đặc điểm sinh vật Việt Nam trang 42 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu rõ sự đa dạng, phong phú của sinh vật Việt Nam:

  • Về thành phần loài
  • Về sự đa dạng của hệ sinh thái.

Bài làm:

Sự đa dạng, phong phú của các loài sinh vật ở nước ta được thể hiện về thành phần loài và về sự đa dạng của hệ sinh thái

Đa dạng về thành phần loài:

  • Việt Nam có số lượng loài lớn, theo thống kê có 14.600 loài thực vật và có khoảng 11.200 loài và phân loài động vật
  • Số loài quý hiếm cao. Trong đó, thực vật có 350 loài và động vật có 365 loài.

Đa dạng của hệ sinh thái: Nước ta có các hệ sinh thái tiêu biểu:

  • Hệ sinh thái rừng ngập mặn
  • Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa
  • Khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia
  • Hệ sinh thái nông nghiệp.
  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021