Giải bài tập 3 trang 34 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 8

Nối ý ô bên trái với ý ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:

Bài làm:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021