Giải TBĐ địa 8 bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 29 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 34. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào hình 28.1 “Lược đồ Địa hình Việt Nam” trong SGK, em hãy cho biết:

  • Khu vực Đông Bắc có những hướng núi chính nào. Nêu tên các dãy núi thể hiện cho từng hướng?
  • Khu vực Tây Bắc, hướng núi chính là hướng gì. Nhìn chung độ cao của khu vực này so với các khu vực khác như thế nào?
  • Hướng núi của khu vực Trường Sơn Bắc. Mối quan hệ giữa các dãy núi và đồng bằng ở khu vực này như thế nào?
  • Khu vực Trường Sơn Nam có những cao nguyên nào?
  • Những vùng bờ biển bằng phẳng ở vùng đồng bằng phát triển như thế nào. Những vùng bờ biển khúc khuỷu là vùng có địa hình ven bờ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy kể tên hai đồng bằng lớn ở nước ta và nói rõ chúng do những hệ thống sông nào bồi đắp nên?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 8

Nối ý ô bên trái với ý ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem