Giải TBĐ địa 8 bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 38 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 42. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy nêu giá trị của tài nguyên sinh vật ở nước ta đối với đời sống và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy kể tên một số loài động vật và thực vật quý hiếm có ở địa phương (tỉnh, huyện) em?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem