Giải bài tập 1 trang 50 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 8

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ về thời tiết, khí hậu có liên quan đến sản xuất nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp ở địa phương?

Bài làm:

Bao giờ trời kéo vảy tê
Sắp gồng sắp gánh ta về kẻo mưa

Bầu nắng, mướp đắng mưa, dưa đại hạn

Chớp thừng chớp chảo
Không bão thì mưa

Chóp chài đội mũ, mây phủ đá bia
Ếch nhái kêu lia, trời mưa như trút

Chớp đông nhay nháy
Mà gà gáy thi mưa

Chớp đằng đông, vừa trông vừa chạy

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Cò bay ngược, nước vô nhà
Cò bay xuôi nước lui ra biển

Kiến đen tha trứng lên cao,
Thế nào cũng có mưa rào rất to.

Mưa tháng bảy gẫy cành trám
Nắng tháng tám rám trái bưởi....

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021