Giải TBĐ địa 8 bài 9: Khu vực Tây Nam Á

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 9: Khu vực Tây Nam Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 12. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:

  • Kể tên các hoang mạc
  • Kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nào (Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng)

Trả lời:

Quan sát lược đồ trên ta thấy:

Tên các hoang mạc ở khu vực Tây Nam Á là:

  • Hoang mạc Muối Lớn,
  • Hoang mạc Nêphut,
  • Hoang mạc Rup en Khali

Hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu:

Bài 2: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát lược đồ trên, hãy cho biết dàu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực nào. (Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất)

Trả lời:

Dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực:

Bài 3: Trang 11 - sách TBĐ địa lí 8

Vẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ.......................................................

Trả lời:

Dựa vào lược đồ ta thấy, các quốc gia ở Tây Nam Á năm trong khu vực có nhiều dầu mỏ là: CTVQ ẢRập TN, ARập Xêut, Cô-oét, I-ran, I-rắc, Ba-ranh, Cata.


  • 51 lượt xem