Giải TBĐ địa lí 8 bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 16. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào các bảng 5.1 và 13.1 trong SGK, em hãy tính:

 • Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002…………………………………………………………….
 • Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á…………………………………………………….
 • Số dân khu vực Đông Á gấp …………..lần số dân châu Phi; gấp ……….lần số dân châu Âu; gấp …………lần số dân châu Mĩ; gấp ………….lần số dân châu Đại Dương.

Trả lời:

 • Tổng sô dân khu vực Đông Á năm 2002 là 1509,5 triệu người.
 • Tỉ lệ % dân số khu vực Đông Á so với châu Á là 40%.
 • Số dân khu vực Đông Á gấp 1,8 lần số dân châu Phi; gấp 2 lần số dân châu Âu; gấp 1,8 lần số dân châu Mĩ; gấp 47 lần số dân châu Đại Dương.

Bài 2: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Em có nhận xét gì về dân số Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hộ của Trung Quốc.

Trả lời:

Nhận xét:

 • Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Nhờ đường lối chính sách cải cách và mở cửa, phát huy được nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú nên trong vòng 20 năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc đã có những thay đổi lớn lao.
 • Tuy nhiên, bên cạnh đó việc dân số đông cũng khiến Trung Quốc gặp phải một số khó khăn về giải quyết việc làm, ăn ở và các dịch vụ cộng đồng....

Bài 3: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Á ngày nay là ……………………………….

Trả lời:

Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Á ngày nay là:

 • Ngày nay, nền kinh tế phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao
 • Qúa trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu.

Bài 4: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Trả lời:

 • Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất là:

 • Nhật Bản có các ngành nào dưới đây không thuộc ngành công nghiệp đứng đầu thế giới:

 • Nước có nền kinh tế phát triển nhanh và có nhiều tiềm năng để phát triển trong khu vực Đông Á là:


 • 42 lượt xem