Giải TBĐ địa 8 bài 44: Thực hành tìm hiểu địa phương

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 44: Thực hành tìm hiểu địa phương sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 51. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 8

Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ về thời tiết, khí hậu có liên quan đến sản xuất nông, lâm nghiệp và ngư nghiệp ở địa phương?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 8

Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, bản đồ và hiện vật (nếu có) về hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa để chứng minh hai quần đảo này là một phần không thể tách rời của nước Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 8

Sưu tầm tài liệu và hình ảnh về hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem