Giải TBĐ địa 8 bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 10. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào số liệu ở bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ co cấu GDP của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Lào.

Trả lời:

Bài 2: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

Giá trị nông nghiệpGiá trị dịch vụ
NHẬT BẢN

...................................

...................................

TRUNG QUỐC

...................................

...................................

LÀO

...................................

...................................

Trả lời:

Giá trị nông nghiệpGiá trị dịch vụ
NHẬT BẢN

Giá trị nông nghiệp thấp nhất trong 3 nước, chiếm 1,5% GDP.

Giá trị dịch vụ cao nhất trong 3 nước, chiếm 66,4% GDP.

TRUNG QUỐC

Giá trị nông nghiệp là 15%, đứng vị trí trung bình trong 3 nước.

Giá trị dịch vụ cũng chiếm vị trí trung bình.

LÀO

Giá trị nông nghiệp cao nhất trong 3 nước, chiếm 53% GDP.

Giá trị dịch vụ thấp nhất trong 3 nước chiếm 24,3% GDP.

Bài 3: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 8

Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mực thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

  • Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập…………
  • Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập…………

Trả lời:

  • Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập cao.
  • Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập thấp.

Bài 4: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK trang 23, em hãy nêu ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á vào chỗ chấm (…).

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

Trả lời:

Ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á là:

1. Trình độ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ rất khác nhau, không đồng đều

2. Một số quốc gia tuy thuộc loại nước nông nghiệp – công nghiệp nhưng lại có các ngành công nghiệp rất hiện đại như các ngành điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ… Đó là các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan…

3. Hiện nay, ở châu Á số lượng các quốc gia có thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ…còn chiếm tỉ lệ cao.


  • 38 lượt xem