Giải TBĐ địa 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 20. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ dưới đây để thấy rõ các nước trong khu vực Đông Nam Á gia nhập khối ASEAN theo từng năm.

Trả lời:

Bài 2: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

Trả lời:

  • Mục tiêu: Giữ vững hòa bình,an ninh, ổn định khu vực, các nước còn lại lần lượt gia nhập Hiệp hội để xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.
  • Nguyên tắc: Tự nguyên, tôn trọng chủ quyền chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Bài 3: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây

Trả lời:

Những thành tựu về sự hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây:

  • 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.
  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.
  • Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng.
  • Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.
  • Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

  • 42 lượt xem