Giải TBĐ địa lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 18. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

Bài 1: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây

Trả lời:

Bài 2: Trang 18 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Trả lời:

STTTên nướcDiện tích (km2)STTTên nướcDân số (triệu người)
1In-đô-nê-xi-a19191In-đô-nê-xi-a217
2Mi-an-ma6772Phi-lip-pin80
3Thái Lan5133Việt Nam78,7
4Việt Nam331,2124Thái Lan62,6
5Ma-lai-xi-a3305Mi-an-ma49
6Phi-lip-pin3006Ma-lai-xi-a24,4
7Lào236,87Cam-pu-chia12,3
8Cam-pu-chia1818Lào5,5
9Đông Ti-mo14,69Xin-ga-po4,2
10Bru-nây5,810Đông Ti-mo0,8
11Xin-ga-po0,711Bru-nây0,4

  • 132 lượt xem