Giải TBĐ địa 8 bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 25 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 29. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát kĩ nền móng Tiền Cambri ở hình bên, em hãy cho biết ở giai đoạn đó nước ta chủ yếu là biển hay lục địa. Và có những nền móng cổ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát kĩ các nền móng Cổ sinh và Trung sinh ở hình bên, em hãy cho biết:

  • Giai đoạn Cổ sinh diễn ra ở những vùng nào?
  • Giai đoạn Trung sinh diễn ra ở những vùng nào?
  • Kết quả vận động địa chất của hai giai đoạn này đối với phần đất liền của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát hai hình bên và kết hợp kiến thức bản thân, em hãy cho biết:

  • Hình nào thể hiện giai đoạn cuối của Cổ kiến tạo. Giải thích vì sao?
  • Hình nào thể hiện giai đoạn Tân kiến tạo. Giải thích vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 8

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem