Giải bài tập 1 trang 29 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát kĩ nền móng Tiền Cambri ở hình bên, em hãy cho biết ở giai đoạn đó nước ta chủ yếu là biển hay lục địa. Và có những nền móng cổ nào?

Bài làm:

Quan sát kĩ nền móng Tiền Cambri ta thấy:

  • Giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn đầu tiên hình thành lãnh thổ nước ta. Khi đó, đại bộ phận lãnh thổ nước ta đang chủ yếu là biển.
  • Trong giai đoạn Tiền Cambri lúc đó có những mảng: Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, sông Mã, Pu Hoạt, Kon-tum
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021