Giải bài tập 1 trang 35 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát kĩ hai lát cắt dưới đây:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh và đưa ra nhận xét về những điểm khác nhau của hai lát cắt (các sườn núi, đường chia nước, bộ phận địa hình trên lãnh thổ nước ta và nước bạn).

Bài làm:

Địa hình Trường Sơn Bắc: lát cắt qua Xavannakhet đến Đồng Hới:

  • Các sườn núi phân bố ở biên giới Việt – Lào, đỉnh nhọn, sườn khá dốc. Độ cao trên 1000m.
  • Địa hình bên nước bạn Lào thấp, bằng phẳng, độ cao địa hình khoảng < 500m.
  • Tại Việt Nam thì địa hình cao hơn, phía tây là núi cao, phía đông là biển. Độ cao địa hình khoảng 500m.

Địa hình Trường Sơn Nam: lát cắt ngang Đắk Lắk.

  • Địa hình lãnh thổ Campuchia nhìn chung thấp và khá bằng phẳng.
  • Biên giới Việt – Campuchia địa hình cao khoảng 500m.
  • Địa hình Việt Nam là những cao nguyên cao: cao nguyên Đắk Lắk.
  • Sườn núi ở đây thoải, đỉnh tròn hơn địa hình Trường Sơn Bắc.
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021