Giải TBĐ địa 8 bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 46. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 46 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy:

 • Xác định vị trí, giới hạn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:
  • Phía Bắc và Đông Bắc giáp:
  • Phía Tây và phía Nam giáp:
  • Phía Đông giáp:
 • Cho biết địa hình chủ yếu của miền là loại địa hình nào?
 • Nhận định chung về hướng nghiêng (dốc) của địa hình?
 • Nêu tên các dãy núi từ Tây sang Đông và hướng của các dãy núi đó?
 • Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ”, em hãy nêu tên các khoáng sản chính của miền và sự phân bố của chúng?
 • Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên đồng bằng lớn của miền. Đông bằng này do phù sa của những hệ thống sông nào bồi đắp nên?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào vị trí, địa hình và hướng gió, hãy giải thích vì sao:

 • Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút khá mạnh?
 • Ở miền này, mùa đông thường đến sớm và kết thúc muộn hơn các miền khác?

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021