Giải TBĐ địa 8 bài 24: Vùng biển Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 24 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 28. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ bên và kiến thức đã học, hãy cho biết:

  • Biển Đông được bao bọc bởi những bán đảo, quần đảo và đảo nào.
  • Biển Đông nằm chủ yếu ở đới khí hậu nào? Nằm trong khu vực (vùng) khí hậu nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:

  • Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?
  • Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ. Vì sao dòng biển mùa hạ có hướng như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 8

Đánh dấu X vào ô em cho là đúng nhất

=> Xem hướng dẫn giải


  • 119 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021