Giải bài tập 2 trang 34 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy kể tên hai đồng bằng lớn ở nước ta và nói rõ chúng do những hệ thống sông nào bồi đắp nên?

Bài làm:

Những đồng bằng lớn ở nước ta: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long

  • Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.
  • Đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp bởi hệ thống sông Tiền và sông Hậu.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021