Giải bài tập 3 trang 39 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 8

Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

Bài làm:

Biện pháp để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm:

  • Nghiêm cấm xả nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa qua xử lí ra sông ngòi
  • Không vứt xuống sông các loại thuốc trừ sâu, thuốc hóa học, xác động thực vật xuống sông
  • Tuyên truyền người dân nên có ý thức bảo vệ các dòng sông.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021