Giải bài tập 1 trang 31 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào hình 24.1 trong SGK, em hãy:

  • Kể tên hai vịnh lớn ở biển Đông
  • Kể tên hai quần đảo lớn nhất nước ta. Cho biết từng quần đảo thuộc huyện, tỉnh nào.

Bài làm:

Dựa vào hình 24.1 sách giáo khoa, ta thấy:

  • Hai vịnh viển ở biển Đông là: Vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.
  • Hai quần đảo lớn nhất nước ta là:
    • Quần đảo Hoàng Sa thuộc huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng
    • Quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021