Giải bài tập 3 trang 42 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm?

Bài làm:

Để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm, chúng ta cần:

  • Quản lí chặt chẽ nguồn tài nguyên thực vật quý hiếm khỏi tình trạng tuyệt chủng
  • Ban hành “sách đỏ Việt Nam”: để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
  • Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để bảo vệ động vật, nguồn gen động vật
  • Không phá rừng, bắn giết động vật quý hiếm, bảo vệ tốt rừng
  • Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc....
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021