Giải bài tập 1 trang 42 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Em hãy nêu giá trị của tài nguyên sinh vật ở nước ta đối với đời sống và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường?

Bài làm:

Giá trị về đời sống và phát triển kinh tế

  • Cung cấp đồ gỗ xây dựng, làm đồ dùng sinh hoạt
  • Cung cấp một số loại thực phẩm, lương thực
  • Nhiều loại có khả năng làm thuốc chữa bệnh hiệu quả
  • Cung cấp nguyên liệu sản xuất cho các ngành thủ công nghiệp

Giá trị bảo vệ môi trường

  • Điều hoà khí hậu, tăng ôxi, làm sạch không khí
  • Giảm ô nhiễm môi trường
  • Giảm nhẹ thiên tai, hạn hán
  • Ổn định độ phì của đất
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021