Giải bài tập 2 trang 33 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 33 - sách TBĐ địa lí 8

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Địa hình nước ta có nhiều bậc kế tiếp nhau (đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa...) là do:

Bài làm:

Địa hình nước ta có nhiều bậc kế tiếp nhau (đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa...) là do:

Đáp án: Tất cả các ý trên

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021