Giải câu 2 bài đặc điểm khí hậu Việt Nam trang 37 sách TBĐ địa lí 8

 • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 337 - sách TBĐ địa lí 8

Vì sao khí hậu Việt Nam lại đa dạng và thất thường?

Bài làm:

Khí hậu nước ta đa dạng được thể hiện thông qua:

 • Khí hậu phân hóa theo không gian: Thay đổi theo chiều Bắc – Nam (Có 4 miền khí hậu), Đông – tây, thấp lên cao.
  • Môi trường khí hậu phía Bắc: có mùa đông lạnh, mưa ít, cuối mùa đông có mưa phùn, mùa hè nóng và mưa nhiều.
  • Môi trường khí hậu đông Trường Sơn: mưa vào thu đông.
  • Môi trường khí hậu phía Nam: nhiệt độ quanh năm cao, có một mùa mưa và một mùa khô sâu sắc.
  • Môi trường khí hậu Biển Đông: mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
 • Phân hóa theo thời gian: Các mùa (miền Bắc có 4 mùa, miền Nam có 2 mùa).

Khí hậu nước ta có tính thất thường

 • Thể hiện rõ qua chế độ nhiệt, chế độ mưa: Năm rét sớm, năm rét muộn, rét hại.
 • Năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm bão nhiều…
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021