Giải bài tập 3 trang 31 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 31 - sách TBĐ địa lí 8

Theo em các câu đưới đay đúng hay sai:

  • Mỗi một giai đoạn kiến tạo thường hình thành một số loại mỏ khoáng sản nhất định.

  • Nước ta trải qua nhiều giai đoạn kiến tạo khác nhau, nên tài nguyên khoáng sản của chúng ta phong phú về chủng loại.

Bài làm:

  • Mỗi một giai đoạn kiến tạo thường hình thành một số loại mỏ khoáng sản nhất định.

  • Nước ta trải qua nhiều giai đoạn kiến tạo khác nhau, nên tài nguyên khoáng sản của chúng ta phong phú về chủng loại.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021