Giải TBĐ địa 8 bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 8, giải chi tiết và cụ thể bài 37 sách tập bản đồ địa lí lớp 8 trang 42. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu rõ sự đa dạng, phong phú của sinh vật Việt Nam:

  • Về thành phần loài
  • Về sự đa dạng của hệ sinh thái.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 8

Hãy điền tên và nơi phân bố của một số vườn quốc gia mà em biết vào bảng dưới đây:

Tên vườn quốc giaNơi phân bố

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021