Giải bài tập 2 trang 37 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 37- sách TBĐ địa lí 8

Theo em mùa thu và mùa xuân thể hiện rõ nét nhất ở miền nào của Việt Nam?

Bài làm:

Theo em, mùa xuân và mùa thu thể hiện rõ nhất ở miền Bắc ở Việt Nam.

Bởi chỉ có miền Bắc là thể hiện đầy đủ và rõ nhất bốn mùa xuân, hạ, thu và đông.

Chính vì thể hiện rõ nét từng mùa, do vậy thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa (xuân, thu) ở đây cũng thể hiện rõ nét nhất.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021