Giải bài tập 2 các hệ thống sông lớn ở nước ta trang 39 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 33.1 trong SGK và kiến thức đã học, đối chiếu với lược đồ trang 38, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam.

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021