Giải bài tập 1 trang 39 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát hình 44.4 trong SGK, em hãy:

  • Hoàn thành bảng sau:
Tên cây trồngPhân bốTên cây trồngPhân bố

Lúa mì

Ngô

Cà phê

Dừa

Đậu tương

......................

......................

......................

......................

......................

Bông

Nho

Mía

Chuối

Cam, chanh

......................

......................

......................

......................

......................

  • Giải thích vì sao Trung và Nam Mĩ trồng nhiều loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới
  • Cho biết tên và vùng phân bố của vật nuôi chủ yếu ở Trung và Nam Mĩ

Bài làm:

Tên cây trồngPhân bốTên cây trồngPhân bố

Lúa mì

Ngô

Cà phê

Dừa

Đậu tương

Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

Bra-xin, Ác-hen-ti-na, u-ru-goay.

các nước Trung Mĩ (trên đất liền), Cô-lôm-bi-a, Ê-cu-a-đo, Pê-ru, Bra-xin.

ven biển đông bắc Bra-xin.

Bô-li-vi-a, Ư-ru-goay, Ác-hen-ti-na.

Bông

Nho

Mía

Chuối

Cam, chanh

Pa-ra-oay, u-ru-goay.

Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

Các nước trên quần đảo Ảng-ti, Bra-xin.

Các nước Trung Mĩ.

Phía nam cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta

Giải thích: Trung và Nam Mĩ trồng nhiều loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới vì: Trung và Nam Mĩ nằm ở khu vực đường xích đạo đi qua, thuộc khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Khí hậu đó thích hợp và phù hợp cho sự phát triển các loại cây trồng này.

Tên và vùng phân bố vật nuôi ở Trung và Nam Mĩ:

  • Bò: phân bố ở cao nguyên Braxin, đồng bằng La-pla-ta, đồng bằng Pampa.
  • Cừu, lạc đà: Trên sườn núi Trung Anđét.
  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021