Giải TBĐ địa 7 bài 12: Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 12: Thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 12. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.

Bài 1: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung phù hợp

Trả lời:

ẢnhMô tả nội dung chính mà bức ảnh đã thể hiệnTên của kiểu môi trường
AKhông có động thực vật. Những cồn cát lượn sóng mênh mông dưới nắng chóiHoang mạc
BĐồng cỏ, rải rác có có một số cây thân gỗ nhỏNhiệt đới
CRừng rậm nhiều tầng, xanh tốt phát triển quanh bờ sông, sông đầy ắp nước.Xích đạo ẩm

Bài 2: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 7

Điền vào chỗ chấm (....) nội dung thích hợp, sau đó lựa chọn biểu đồ (A, B, C) cho phù hợp với ảnh xavan ở trang 40 trong SGK.

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ ..... là phù hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì:.........................

Trả lời:

Trong ba biểu đồ (A, B, C) trong SGK, biểu đồ B là phù hợp với nội dung chủ đề mà ảnh thể hiện vì ảnh thể hiện cảnh quan xavan của môi trường nhiệt đới, mà biểu đồ B thể hiện khí hậu của cảnh quan xavan với:

  • 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô
  • Lượng mưa vào mùa mưa tương đối lớn

Bài 3: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 7

Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành 2 cặp cho đúng. Chọn các từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Có thời kì khô hạn kéo dài; Có đầy nước quanh năm; Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước các sông.

Trả lời:

Biểu đồ lượng mưaChế độ mưa

A

B

C

Mưa quanh năm

Có thời kì khô hạn kéo dài

Mưa theo mùa

Biều đồ lưu lượng nướcChế độ nước của sông

X

Y

Có đầy nước quanh năm

Có Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước

Nối:

Bài 4: Trang 12 - sách TBĐ địa lí 7

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Chọn ra một số biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ......

  • Đánh dấu X vào những ô trống thể hiện ý em cho là đúng:
  • Biểu đồ ...... thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:
Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC
Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô
Cả hai ý trên

Trả lời:

  • Biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ B
  • Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:
Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC
Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô
XCả hai ý trên

  • 8 lượt xem